این تشک دارای روکش مشمع ضد اب بود که رویه ان قابل تعویض وقطر پلی یورتان ان با دانستنیهای مختلف قابل سفارش میباشد

تشک بیمارستانی