فنری صادراتی

تشک های دو نفره شامل تشک هایی با سایز 160*200 و سایز بزگ 180*200 هستند